Yardang

yardang (Turk.) - paralelno s uskim, izdužena duž prevladavajućim vjetrovima sljemena i korito puhao u ilovače sedimentima rijeka i jezera u pustinji. Visina do nekoliko metara.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.