Charles Vildrac (vildrac) Charles

Charles Vildrac (vildrac) Charles (pravo ime i fam Charles Messager - .. Messager) (1882 -1971.), Francuski pisac. U ranim djelima - ideja unanimizma. U stihovima ( „Knjiga ljubavi”, 1914), izjavu o duhovnom zdravlju ljudi, čija generalizirani slika - u anti-ratnog ciklusa „Pjesme Desperado” (1920). Tema rata u lirskoj drami „Parobrod Tinesiti” (1919) i antifašistički roman o buđenju Francuske „Lazar” (1943., objavljen 1946. godine). Novele za mlade ljude, bajke.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.