WHITE

WHITE - rijeka na sjeveru. Kavkaz, lijevi pritok Kubana. 273 km, područje bazena je 5990 km & sup2. U Belayi - 2 hidroelektrane.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.