VERGELANN (Wergeland) Henrik Arnold

VERGELANN (Wergeland) Henrik Arnold (1808-1845) - Norveški romantičnog pjesnika i javna osoba. Ideolog seljačke demokracije. Lyroepicheskaya pjesma "Svemir, čovjek i Mesija" (1830), socio-filozofski i intimni tekstovi.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.