Bismuthinite

bismuthinite (bizmut sjaj) - klase mineralne sulfidi, bi2S3. Nečistoće Sb, Se. Bijela, često s različitim zrnastim igličastim kristalima, vlaknastim agregatima itd. Tvrdoća 3, 5; gustoća 6, 8 g / cm3 sup3. U hidrotermalnim, rjeđe pneumatolitnim naslagama. Glavni mineral minerala bizmutata.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.