VISHNEVSKY Aleksandar

VISHNEVSKY Aleksandar (1906-1975) - Ruski kirurg, akademik Akademije medicinskih znanosti (1957.), general-pukovnik Medicinske usluge (1963), junaka Socijalističke rada (1966). Glavni kirurg sovjetske vojske (od 1956.). Sin A. V Vishnevskog. Radovi na lokalnoj anesteziji; anesteziju, hipotermiju i umjetnu cirkulaciju u operacijama srca i pluća, upotrebu polimera u operaciji. Lenjinova nagrada (1960.), Državna nagrada SSSR-a (1970).

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.