Vieru (vieru) Anatol

Vieru Anatole (rođen 1926.), rumunjski skladatelj. Učenik A. I. Khachaturyana. Opera: "Iona" (1976, M. Sorescu), "Odmor siromašnih" (1978, M. Sorbulu), 3 komične "mikroorbe" JL Caragiale (1983), kantate. Aktivno djeluje u simfonijskim i komorno-instrumentalnim žanrovima.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.