Viera (vieru) Grigore

Viera (Vieru) Grigore ( 1935) je moldavski pjesnik. Zbirke riječi "Vaše ime" (1968), "O ljubavi" (1975), "Green Leaf" (1976), stihove i pjesme za djecu ("Pchelka", 1979.).

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.