Vasudeva

Vasudeva - ... 1) u "Mahabharata" - Krišnin otac ... 2) U mitologiji Hinduizam je jedno od imena Vishnu i Krsne.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.