Govoriti

BUDUĆI -Ja ću biti u pravu, komunikacija. Kolokvijalno. 1. Govorite do kraja, izrazite sve. Izgovorite, uzmite dušu. Pusti je! 2. Izgovoriti, utjecati na sm. slika (o zvukovima, riječima, fraze). Sve je to jednostavno i jednostavno izgovoreno. Izrazit će se, bojim se, ti si; NCW.

Enciklopedijski rječnik. 2009.