Termodinamička stanje

termodinamički stanje fizičkog sustava - određen kod ravnoteže ravnoteže vrijednosti njihovih parametara. temperatura, tlak, volumen, koncentracija komponenti, potencijala, itd .. neravnoteže stanje karakterizira prisutnost u sustavu padne (gradijent), temperatura, koncentracija ili druge. parametre.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.