Temnik

Temnikov - grad (od 1779.), u Ruskoj Federaciji, Mordvinska, na str. Moksha je 71 km od željezničkog kolodvora. -e. Čl. Torbeevo. 9, 7 tisuća stanovnika (1993). Elektrotehnička industrija; drvna mlin, mlina papira, mliječni pogon. Osnovana je 1536. godine.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.