Južna Karolina

Južna Karolina (South Carolina) - osoblje u jugoistočnom SAD-u. 80, 4 tisuće km i sup2. Stanovništvo je 3, 6 milijuna ljudi. (1993). Adm. c. - Kolumbija.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.