Sranje

JESORA Sranje, ti smiješ; NCW. (više od sranje). Kolokvijalno. 1. Osjećajte se besplatno (o životinjama, pticama). Mačka se širi bilo gdje. Golubovi golubova čak i na spomenicima. / Acc. -snizh. O čovjeku. 2. kome. Napravi prljave trikove, tajno štetu. Tajno, iza ugla g.

Enciklopedijski rječnik. 2009.