Chevuil

(hvala Bogu) a) (1 Ljet 23 :. 16, 1 Chronicles 26 :. 24), prvi sin Geršona, sina Mojsijeva. Bio je glavni stražar u Davidovim riznicama. b) (1. Ljetopisa 25: 4. 6) sinova Heman, „ vidioca, prema Bogu, uzvisiti njegovu (David) I Bog dade Hemana četrnaest sinova i tri kćeri .. svi su oni bili pod upravom svog oca pjevao u domu Gospodnjem cimbala, harfe i citre za službu u Božjem domu, po kraljevoj zapovijedi u Asaf Jedutuna i Hemana „ .

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.