Rainier (Régnier) Mathurin

Rainier (Régnier) Mathurin (1573-1613), francuski pjesnik. U knjizi „satire” (1608-13) - slike francuskog društva na prijelazu iz XVI i XVII stoljeća.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.