Od mogućnosti i stvarnosti

od mogućnosti i stvarnosti - filozofskim kategorijama izražavaju glavnu fazu u razvoju predmeta i pojava; mogućnost - tendencija razvoja subjekta; stvarnost je objektivno postojeći objekt kao rezultat realizacije neke mogućnosti. Razlikovati apstraktne ili formalne (za provedbu kojih ne postoje potrebni uvjeti) i stvarne (koje imaju za njezinu provedbu sve potrebne uvjete) mogućnosti.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.