Kurshaytis, Kurshat (kuršaitis, Kurschat) Friedrich

Kurshaytis, Kurshat (Kuršaitis, Kurschat) Friedrich (1806-1884), jezikoslovac. Zbornik radova u području baltičkih studije (gramatike i vokabulara baltičkih jezika). Autor je klasične gramatike litavskog jezika (1876.).

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.