Julija II (Julius)

Julija II (Julius) - u svijetu Giuliano della Rovere (Giuliano della Rovere) (1443-1513), papa od 1503. nećak pape Siksta IV , Franjevački redovnik, kardinal od 1471., papinski legat u Francuskoj (1480.-84.). Želio ojačati papinsku vlast, on je napravio povratak Venecije zarobljeni gradove u Romagna, u 1511. vodio protiv francuskog „Svete lige”. Zaštitnik umjetnosti, zove u Rim Bramante, Michelangelo, Rafael i drugi. Arhitekata, kipara i slikara.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.