Joachim

Ioaf'am (Jehova posvećen) (15 :. 4Tsar 30, 32, 36, 38, 16 :. 4Tsar 1; 2Ch 26 :. 21, 23, 27 :. 2Ch 1, 6, 7, 9, mikrofon 1 :. 1; Matej 1: 9) - sin i nasljednik Azarjina (Uzijin), kralj Jude, koji je vladao u Jeruzalemu 16 godina (4Tsar 15: 33), iako je stvarna snaga u cijeloj zemlji je u rukama mnogo duže (4Tsar 15: 5 ... , 30) - očito, od trenutka poraza očeva porazom gube. Njegova vladavina je bila vrlo uspješna (u 4Tsar 15: .. 5, 7, 1CH 3: 12 zove Jotam). On je jedan od Josipovih predaka u rodoslovlju Isusa Krista.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.