Josavef

Iosav'ef (Jehova zakletva) (4Tsar 11: 2; 1. Ljetopisa 22: 11 ..) - kći Jorama i žena svećenika Jojade, sakrila Joaša u Boga - jedina preostala preživjeli sinova Ahazja, Atalija devitalization. Kroz svoje ruke Gospodnje u vrlo kritičnom stanju je zadržao lozu Davida od fizičkog uništenja (4Tsar 8 :. 19), gdje je dugi niz godina (u vrijeme vladavine Jorama, i Ahazja) Judi odlaže strašne udarce iz sjevernog kraljevstva u duhovnom smislu. Jošeba, vjeruje da je jedini predstavnik kraljevske obitelji, postao je supruga velikoga svećenika.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.