Ivanova prva poruka Vijeća

pripisuje St. Ivan teolog od najstarijih vremena; Sastoji se od pet poglavlja slogu i duh poruke nesumnjivo ukazuju na ljubljenog učenika Krista, svog pisca. Naziva se katolicima, kao i ostalih šest, jer nije napisano ni za jednu osobu ni za jednu crkvu, već na vjernike svih mjesta i vremena. Poslanica je zapisana oko 68 godina na Р. H. i namijenjen je upozoriti vjernike protiv lažnih učenja heretika koji su odbili Kristovo božanstvo I. i potaknuti sve trenirao Boga Oca i Krista I. Krista hodanje u svjetlu svetosti i ljubavi, a ne u tami grijeha i bezakonja, i, konačno, živjeti u svetom zajedništvu s braćom i utješiti se s nadom za vječnim blaženstvom.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.