Joachim

Ioah'az (Jehova jača) -a) (10 :. 4Tsar 35; 4Tsar 13: 1, 4, 7-10, 22, 25; 14 4Tsar: .. 1, 2 Ljetopisa 25: 25) - sin i nasljednik Jehua, kralj Izraela, vladao u Samariji 17 godina i ne odstupi od grijeha Jeroboama svi su njegovi dani; b) (4Tsar 23: 30, 31, 34, 1CH 3: 15; 2Ch 36: 1, 2) - sin i nasljednik Josias kralj vladati samo tri mjeseca i svrgnutog egipatskog kralja Neko (usporedbe ... Joahazov dobi - 23, 23 4Tsar: .. 31 i Jojakim (Elijakim) - 25 godina, 4Tsar 23: 36 možemo zaključiti da ne Johanana, Elijakimu bio prvorođenac - 1. Ljetopisa 3: 15. No, s druge strane, to je. može značiti da je Joahim okrunjen samo dvije ili više godina nakon što je Jochez bio položen) (u Jeremija 22: 11 je dobio ime Sallum); c) (2 Chron 25: 23) - Ahaziah, b; d) (2. Ljetopisa 34: 8) Joach je otac (predak).

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.