Joach

Ioa (Jehova brat) -a) (4 Kraljevi 18,18.36.37: Izaija 36: 3, 11, 22) - levit, sina (potomaka) Asafova, zapisničara (to jest kroničara) pod kraljem Ezekija; b) (1 Chron 6: 21; 2 Chr. 29: 12 b) - analog. Azariah, p; c) (1 Chron 26: 4) - analog. Ammil, g; d) (2. Ljetopisa 29: 12a) je levit gersonske loze, potomak Simona, suvremenika Ezekije i sudionika pročišćenja hrama, , gore spomenuto u točki "b"; d) (2 Samuel 34: 8) - sin (potomak) od Jehoahaza, zapisničara pod kraljem Jošijinom. Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.