Joach

(Bog je brat) - naziv sljedeće osobe :. a) (1 Chronicles 6: 21), potomak Geršoma, sina Levija. b) (1CH 26: 4) Treći sin Obed, Koreyanin od vratari a južni vrata Temple ( predmet 12, 15) .. c) (4 Kraljevi 18: 18, 26) sin Asafova, zapisivača u dane kralja Ezekije. On je, zajedno s još dvojicom plemića, poslao Hezekija da razgovara s Raisinom, kapetanom Asirijanaca. d) (2 Chron 29: 12) sin Simmi, jedan od prvih među levitima, nakon Ezekijaove ohrabrenja da obnovi obožavanje crkava. e) (2 Samuel 34: 8) sin Joahaz, zapisničar kralja Josije. Josia je imenovao da promatra korekciju i nastavak hrama.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.