Hebrejski, Hebrejski, Hebrejski

(stranac) (Postanak 14 :. 13) - hebrejska riječ koja se dogodila od Abrahama naviknut označava ljude. Riječ hebrejski pojavljuje se ili iz patras. Ebera , sin Sala, jedan od Abrahamovih predaka, ili od Heb. glagol Eber (proći), što znači stranac čudnu zemlju, narod poznat kao Hebreji došli u Kanaan, zemlju preko Eufrata, i to je prirodno da ih Kanaanci pozvao Židove, t. od strane stranaca iz druge zemlje, kao što obično govorimo o nekom strancu, da je došao iza morskog dna. Dok je u korist prve mišljenju navodi činjenica da Eber, kao otac Peleg (Post 10 :. 25, Postanak 11 :. 16), čiji je život bio podijeljen narodi, lako bi mogao dati svoje ime potomke. Ovo mišljenje prihvaća Eusebius i drugi prvenstveno. Židovi su se počeli zvati samo u kasnijem razdoblju njihove povijesti, - ime koje proizlazi iz Jude. Međutim, neko vrijeme prije Р. X. ponovno se pojavio ime Židov , a mi ga susrećemo u knjizi. akata apostolska (Dj 6: 1), a u nekim slovima (2 Kor 11 :. 22 Filipljanima 2: 5). Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.