Jericho

Ierih'on (mjesto tamjana, mirisa i grad palmi) - veliki i dobro utvrđeni grad između Jordana i Jeruzalem, prvi od gradova pokorili Izraelaca u Kanaanu Zemlja. Tijekom ovog grada ja Naveen rekao čaroliju, a on je ostao u ruševinama za gotovo šest stoljeća, sve do u dane Ahaba, (oko 870 g. do PX ) nije obnovljena. Spominjanje Jerihona u 2 kralja. 10: 5 i 1 Par. 19: 5 u vrijeme Davida (. Kao i grad palmi ( vidi ) u vrijeme Sudaca) ukazuje na to da postoji neka vrsta naselja ili ima na umu samo svoje mjesto. U vrijeme proroka Elizeja, tu je škola sinovi proroka, iu Kristovo vrijeme, ovaj grad je bio kraljevska rezidencija i to je palača Heroda. Sada nije ostalo ništa, pa čak i njegov se status određuje s poteškoćama.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.