Ieel

I'ei'el s.) Azaziah i Berekja i b (1 Ljetopisa 11: 44), - jedan od djeca (potomci) Hotamu Aroeryanina, jedan od glavnih junaka Davidovih (. u 2 Sam 23 ne spominje); b) (1 Ljet 15: 18, 18, 21, 16 1CH: 5 b) - analog ... Azaziah i Berekja i b (u 1 Chronicles 15: 24 pod nazivom Jehiah i 1 Chronicles 16. 38 1 Chronicles 26: 10, 11, 16 - .. Khosa); c) (1 Chron 16: 5a) - Azija; d) (2 Kor. 20: 14) jedan je od predaka Josiela; e) (2. Ljetopisa 26,11) - pisar s kraljem judejske Ozije; (e) (2 Chron 29: 13) - analog. Azariah, p; g) (2. Ljetopisa 35,9) - jedan od levitskih knezova u doba Josije; h) (Es 8: 13) - analog. Eved, b; i) (Eds 10,43) - analog. Benaia, b.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.