Jehu

Ii'uy s) (19 3Tsar :. 16, 17; 4Tsar 9: 2, 5, 11, 13, 14. 21, 23-25, 28-31, 34-40, 21, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 4 Kings 10: 1, 36; 4Tsar 15: 12; 2 Chronicles 22: 8, 9, Hosea 1: 4) - sin (potomak) Namessiya (Jošafat sin Namessiya) zapovjednik na dane Jorama, kralja Izraela, pomaza kralja nad Izraela prema riječi ... Gospodin, rekao je Ilija na Horebu. Jehu je bio osnivač četvrte dinastije kraljeva Izraelovih, koji je nastavio ga nakon četiri generacije (4Tsar 10: .. 30; 4Tsar 15: 12), te je osmišljen kako bi se iskorijenila obitelj Ahaba, za svoje grijehe (4Tsar 10: 17.). Ali on nije bio u potpunosti posvećen Gospodinu, a nije ostavio put Jeroboama (4Tsar 10: 29, 31 ,.); b) (2 kanala 19: 2 ... 2 Ljet 20: 34) - Sin (potomak) Ananiji vidioca u dyna židovska kralja i Asu Jošafat (3Tsar do 16: 1. 7, 12 nazvan Iuy Prophet). Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.