Jehova-Jire

(Gospodin će dati) (Postanak 22,14). Abraham je dao to ime na mjestu na planini Moriah, gdje je žrtvovao svog sina Izaka. Na pitanje Izaka: " gdje je janje za žrtvu paljenicu ?" Abraham odgovori: " Bog će sebi pružiti janje, moj sin !" Zato je dao ime mjesta: Jehovah-Ira .

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.