Jehova

Ieg'ova (Jehova) (Post . 22: 14; Izlazak 3: 14; Izl 15: 3; Izlazak 33: 19; Izlazak 34: ..... 5; Hošea 12: 5) - vidi Bog ime Jehova stupio .. mnogi naslovi i imena kao cjelini ili njezinog kondenzirano dio - Io (na početku riječi), ili - ma (na kraju riječi) ( npr i Johanan, Hananija, Jonatan i Nathan i dr.) <.. Biblija Stari i Novi zavjet Sinoidalny prevođenju Biblije enciklopedija arhitekt Nikifor 1891.