Iehohanan

I'egohan'an (Jehova milosrdan) a) (1 Ljetopisa 26: 3.) - levit obitelji .. Asaf, jedan od sinova (djeca) Zaharija, vratar na sjevernom ulazu u hram; b) (2. Ljetopisa 23: 1) - Ismailov otac (predak); ( vidi Johanan, itd) c) (2 Chronicles 28 :. 12.) - otac (predak) Azarija.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.