Javan

Iav'an s) (Genesis 10: 2, 4, 1CH 1: 5, 7, Jr 27: 13), - ime jednog od sinovi Jafet pretka ... plemena koji žive u ono što je sada Grčka i Cipar, kao i ime Grčke (. Izaija 66: 19 Yavana troškova); b) (Ez 27 :. 19) - Grci. ( cm. Dan u)

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.