Jahin

(on odobri) - naziv sljedeće osobe :. a) (3Tsar 7: 21) na ime jednog od dva glasova bakra stupova u trijemu Salomonovu hramu, stoji na desnoj strani, a zatim kao stup na lijevoj strani nazvan je Boaz . Ovi stupci bili u predvorju hrama Salomona do Kaldejci su izvijene i bakar ne bi trebao biti upravljan u Babilon (4Tsar 25 :. 13, 16). b) (Post 46: 10.), sin Šimuna, koji je došao u Egipat s Jakovom. c) (Neh 11: 10.) svećenika, koji su živjeli u Jeruzalemu u vrijeme upravitelja Nehemije. Također je spomenut u (1 Kron 9:10). g) (1CH 24 :. 17) glava u dvadeset i prvom šarže chrede službe u hramu u Jeruzalemu.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.