Iturea

(Luka 3: 1) - područje na s. -u. od g. Ermona je dobila ime iz Ituraha, sina Ishmaela, a sada se zove Arapi Jedur . Iturijska regija graniči s c. i ju. Trachonitis i Havlanitida. Drevni rimski. Put od Damaska ​​do Tiberija prolazi kroz središte Iture. Istočni dijelovi ovoga su općenito uzvišeni i brežuljkasti. Na jugu, zemlja Itureje je plodna. Prvo upućivanje na Itura je u (1 Ljetopisa 5: 19, 23) u obliku Iturah , u pripovijesti o invaziji Hagaraca. Neki od grčki. i rimski pisci u svojim kreacijama spominju i o Itureji, kao što su: Strabo, Plinija, Ciceron, Virgil i dr. Većina spomenutih klasika govori o iturijama, kao i poznatim strelicama i grabežljivcima. Jedina referenca u 999. Z. na Ituri se nalazi na Ev. iz Luke (Luka 3: 1). Najstariji pisci često su mješali Ituru s Avranitidom; ali iako su oba ova područja ležala u neposrednoj blizini, međutim, bez sumnje, bili su različiti. Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.