Visoko molekularni

HIGH-MOLECULAR -th. ◊ Vrlo molekularni spojevi. Tvari s visokom molekularnom težinom.

Enciklopedijski rječnik. 2009.