Heles

( bedra, tvrđava) - naziv sljedeće osobe :. a) (1 Ljetopisa 2: 39), sin Azarja, Eleasa oca. b) (1 Ljet 27 :. 10, 2 Chronicles 23 :. 26, 1 Chronicles 11 :. 27) Pelonjanin, šefova odjela, mjesečno služio kralju Davidu u svim svojim poslovima, šef sedmom mjesecu sinova Efrajimovih (1 Ljet 27 :. 10 ).

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.