Gurant

GURAN -a; U Sibiru: divlja kozica, srna.

Enciklopedijski rječnik. 2009.