GUIANA

Gvajana nizozemski - sve do 1975. godine zvao se područje države Surinam.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.