Grandjany Marseille

Grandjany Marcel

(1891-1975), francuski harpist, skladatelj. Od 1909 je nastupao u raznim zemljama. Od 1938. podučavao je u SAD-u (uključujući Juilliard School, New York). Radi za harfu i brojne obrade i transkripcije.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.