Izrael Moiseevich Gelfand

Izrael Moiseevich Gelfand (1913 str.) - Ruski matematičar, akademik Ruske akademije znanosti (1991 akademija znanosti SSSR-u 1984.). Glavna djela na funkcionalnoj analizi, matematička fizika, primijenjena matematika. Nagrada Lenina (1961.), Državna nagrada SSSR-a (1951., 1953.).

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.