Drva

Drva -rka; m 1. Razg. Pojedinačno kretanje pri bacanju; baciti. Uvjereni w. - i lopta u košari. Shvyrkom baca štap za ribolov. 2. sobir. Posebna. Kratko drvo za peći peći. Štednjak od ogrjevnog drva. Za pripremu w. 3. Stavka koja se koristi kao pokretna meta za vježbe snimanja. Vježbajte na brdima. Pucaj začepljen. ◁> 999> Shvyrkovy, četvrti, četvrti. Posebna. (2 znamenke). Šuplji ogrjev. Še log. Enciklopedijski rječnik. 2009.