Protupožarni nadzor

POŽARA -a; m. Organizacija koja nadgleda zaštitu od požara. Urbani distrikt Odgovoran za stavku

enciklopedijski rječnik. 2009.