Završiti

kupiti . Da to učinite.

Enciklopedijski rječnik. 2009.