Finoće

FINE Mala.

Enciklopedijski rječnik. 2009.