Fine-grained

MALE-GRIJAN -th, -th; -stil, -a, -o. Sastoji se od sitnih zrna ili čestica poput zrna. M. ječam. M-th granitne stijene. M-ta zemlja. ◁> 999> fino zrno, -и; Pa. Enciklopedijski rječnik. 2009.