Nashvyryat

MORATE -Da, jesi; komunikacija. što i što. Kolokvijalno. Bacanje, skiciranje i bacanje iznos. H. kamenje. H. hrpa ogrjevnog drva. // Bacanje, ispunjavanje sa sm. po smth. H. košarica čunjeva. H. ugljena kutija. Nashvirivat, -u, imaš; NCW.

Enciklopedijski rječnik. 2009.