Saznajte

PRETRAŽIVANJE Traženje; komunikacija. Željezo. Pronađi, ispada. Pronašao sam i pametnog čovjeka! Gledajte, kakav je dobar izgled!

Enciklopedijski rječnik. 2009.