Lay

NALAZE -vjerojatno ćete vidjeti; NCW. da. Mor. Pričvršćen uz pomoć. Kicking, i; Pa.

Enciklopedijski rječnik. 2009.