Filmirani

SHIELDED , th. Utjelovljena u filmu, televizijska verzija. E. roman. Život drevnog junaka.

Enciklopedijski rječnik. 2009.